hellolulu 會員優惠正式登錄網店                  


1. 【建立帳戶教學 】 

 

下載 hellolulu APP                             

 1. 下載並打開 hellolulu APP。             
 2. 輸入電話號碼以登記成為會員*
 3. 注冊完成。                                        

 

 

立即下載: 

應用商店(iOS): https://apple.co/3kwLKzH

谷歌遊戲商店: https://bit.ly/3wbTF9v

*會員登記現時只適用於以下地區及國家:

中國台灣新加坡日本泰國澳門美國英國越南韓國香港及馬來西亞。

 

每消費HK$1可換取1分。

網上下單後,積分將會增加至會員應用程式中 (積分會於確認訂單後增加,因此可能需時) 。

 


3. 【如何查看積分?】 

 

     您可以在 hellolulu 應用程式中的 [會員] 頁面中查看積分。

 

 

 


4. 【如何查看購買或積分記錄 ?】 

 

 1.  於 [會員] 頁面的右上角,按 [⋯] ;
 2.  按 [記錄]
 3. 您可於 [記錄] 頁面查看積分或交易記錄。

 

 


5. 【如何兌換及使用優惠券 ?】 

 

 1.  於 [會員] 頁面中,按 [積分獎賞 (官網)] ;
 2.  選擇您想兌換的折扣獎賞;
 3.  按 [按此換領] 
 4.  按 [確認]
 5.  完成換領,優惠碼會於同一頁面顯示,請於15分鐘限時內複製及儲存優惠碼*以便下單時使用,優惠碼將於15分鐘後自動消失。

 

*優惠碼使用期限為1年。